JOURNEY

transformative

JOURNEY

TRANSFORMATIVE

Ritueel bij baby verlies

Wanneer je een baby verliest in de vorm van een miskraam, een te vroeg geboren baby, een medisch afgebroken zwangerschap of een overlijden van de baby enkele dagen/weken na de geboorte zijn er veel verschillende emoties. Een ritueel kan dit proces erg ondersteunen, niet om er vanaf te zijn, rouwprocessen zijn soms levenslang, maar wel om er op een betekenisvolle manier aandacht aan te geven en ervoor te zorgen.

 

Een ritueel voor babyverlies komt in samenspraak tot stand. We inventariseren tijdens een eerste ontmoeting wat aandacht nodig heeft in je/jullie rouwproces en wie de betrokkenen bij het ritueel zijn. Jij en je partner of is het juist belangrijk om de andere kind(eren)  erbij te betrekken. We maken samen een basisopzet waarbij ik rituele ingrediënten aanreik waardoor we samen besluiten wat het beste past.

Door mijn werk als beeldend kunstenaar en performer heb ik veel bronnen en ideeën voor het maken van objecten en het uitvoeren van bepaalde handelingen in een bepaalde setting.

 

Ik zal zorg dragen voor aandacht, intentie en aanwezigheid tijdens het ritueel. Er is ook altijd een open moment in het ritueel waarin je goed kan voelen wat er door je heen stroomt en eventueel van het script kan afwijken.

Onze derde ontmoeting is afrondend en evaluerend. We bespreken de vragen die je hebt of andere dingen die je zijn opgevallen.

 

 

  • Kennismaking en ontwerp     1 uur
  • Uitvoering ritueel          3 uur
  • Evaluatie en vragen         30 min tot 1 uur

 

 

Kosten: Sliding scale 150 tot 350 Euro

Wat is een ritueel?

Rituelen markeren overgangsmomenten. Een ritueel maakt ruimte voor transitie en geeft houvast bij wat ze noemen een liminale fase. Een fase waarin alles even vloeibaar is. Geboorte en dood zijn van die belangrijke overgangsmomenten. 

 

Een ritueel kenmerkt zich door een bepaalde reeks van handelingen en eventueel zijn daar bepaalde objecten bij betrokken. Sommige transities zijn tijdelijk, bijvoorbeeld bij carnaval is een tijdelijke non-hiërarchie, waarna we weer terugkeren naar onze vaste plek.

 

Zelf ritueel ontwerpen

Ritueel bestaat in verschillende gradaties. Een begrafenis is een bekend ritueel bij dood. Echter kan je ook rondom heel persoonlijke thema’s die je wilt transformeren rituelen ontwerpen. In tal van spirituele tradities liggen aanknopingspunten die je kan gebruiken in je ontwerp. Er gaat soms autoriteit uit van bepaalde rituelen, dat je het een bepaalde manier moet doen. Maar meer nog dan het uiterlijke idee hoe iets zou moeten gaan, gaat het bij ritueel over wat jou in beweging brengt, wat jij in beweging wil brengen, wat jij aan wil raken, waar je meer informatie over wil, of wat je wil transformeren. Er is veel meer potentieel en ruimte voor eigen transformatieprocessen wanneer we zelf onze rituelen ontwerpen en uitvoeren.

 

Hierboven ben ik beschilderd met mijn niet-levende kindje Duco. Hij liet een schaduw op me achter. Veel van mijn werk is geïnspireerd door deze gebeurtenis.

 

Kunstenaar en ervaringsdeskundige

In 2017 midden in de zomer baarde ik mijn niet-levend geboren kindje rond 24 weken. Deze gebeurtenis was een startpunt van een reeks levensveranderende inzichten en handelingen. Zo besloot ik eindelijk autonoom kunstenaar te worden en ging ik werk maken vanuit mijn zingevingsbehoefte. Ik begon sjamanistische en boeddhistische rituelen te beoefenen. Het rituele werken werd al snel onderdeel van mijn kunstpraktijk. Nu na 6 jaar wil ik deze kennis en kunde graag voor anderen die te maken hebben met babyverlies beschikbaar maken.