JOURNEY

transformative

TRANSFORMATIVE

Op deze pagina staan voorbeelden van bijzondere ontmoetingen waarbij ritueel en kunst de ontmoeting vormgeven. Ontmoeting met jezelf, de ander of de wereld. Rituelen markeren overgangsmomenten en tijdens een ritueel ondergaan al onze zintuigen verandering. In tegenstelling tot de intellectuele onderhandeling tussen rede en emotie, overstijgen rituelen het rationele om direct met het spirituele en emotionele in contact te treden. Het creëren van ruimte om deze verschillende lagen – weten, begrijpen en voelen – met elkaar te verbinden, zorgt ervoor dat verandering wordt ervaren en verankerd. Dit proces kan speels zijn, en inderdaad kunnen rituelen als geheel worden gezien als een vorm van spel dat betekenis verkent en betekenis creëert in verbinding. Ritueel kan vele verschillende vormen aannemen: soms is rouw aanwezig, maar niet altijd.

 

Heb je een specifieke vraag, laat het me graag weten.

 

 

On this page, you’ll find examples of special encounters where ritual and art shape the meeting. Encounter with yourself, others, or the world. Rituals mark transitional moments and during a ritual all of our senses undergo change. In contrast to the intellectual negotiation between reason and emotion, rituals transcend the rational to engage with the spiritual and emotional directly. Creating space to connect these different layers — knowing, understanding, and feeling — ensures that change is experienced and anchored. This process can be playful, and indeed rituals as a whole can be seen as a form of play that explores meaning and creates significance in connection. Ritual can take many different forms: sometimes mourning is present, though not always.

 

If you have a specific question, please let me know.