JOURNEY

transformative

JOURNEY

TRANSFORMATIVE

Ga het avontuur aan en ontdek meer ruimte!

Rituelen markeren overgangsmomenten en tijdens een ritueel ondergaan al onze zintuigen verandering. In tegenstelling tot de intellectuele onderhandeling tussen rede en emotie, overstijgen rituelen het rationele om direct met het spirituele en emotionele in contact te treden. Het creëren van ruimte om deze verschillende lagen – weten, begrijpen en voelen – met elkaar te verbinden, zorgt ervoor dat verandering wordt ervaren en verankerd.

 


 

All my work is available in English

Rituals mark transitional moments and during a ritual all of our senses undergo change. In contrast to the intellectual negotiation between reason and emotion, rituals transcend the rational to engage with the spiritual and emotional directly. Creating space to connect these different layers—knowing, understanding, and feeling—ensures that change is experienced and anchored. 

 


 

Verbinden met een gebeurtenis die anders is gelopen dan verwacht
Het vormgeven van een verdiepend moment in een transistieproces
Ritueel met een groep waarin verbinding en ontmoeting centraal staat

Als aanvulling op deze programma’s, kun je ook kiezen voor een open kennismaking!