JOURNEY

transformative

TRANSFORMATIVE

Rituelen markeren overgangsmomenten. Tijdens een ritueel worden al onze zintuigen betrokken bij het ondergaan van een verandering. Naast de ratio, beweeg je met ritueel ook een spirituele en emotionele laag. Ruimte maken voor het verbinden van die verschillende lagen, het weten, kennen en voelen, zorgt ervoor dat verandering verankerd wordt ervaren. 

Veel mensen hebben een stereotiepe beeldvorming van ritueel, maar het kan er op heel verschillende manieren uitzien. Het gaat erom dat verschillende zintuigen zijn betrokken bij het doorleven van een verandering. Dit proces kan op spelen lijken, je exploreert betekenis en creëert betekenisgeving in verbinding. 

 

Ik pas ritueel of rituele elementen toe in werk buiten mijn atelier. 

Ik begeleid rituelen en ceremonies op het gebied van baby verlies en in een bredere context ‘ongeboren dromen’.

Ik heb een achtergrond in onderwijs en innovatie en begeleid daar veranderprocessen. Hier werk ik ook met andere elementen, bijvoorbeeld meditatie en luister methoden en werkvormen om verandering holistisch vorm te geven.

 

Heb je een specifieke vraag, laat het me graag weten.Rituals mark transitional moments and during a ritual all of our senses undergo change. In contrast to the intellectual negotiation between reason and emotion, rituals transcend the rational to engage with the spiritual and emotional directly. Creating space to connect these different layers—knowing, understanding, and feeling—ensures that change is experienced and anchored. This process can be playful, and indeed rituals as a whole can be seen as a form of play that explores meaning and creates significance in connection. Ritual can take many different forms: sometimes mourning is present, though not always.

 

I apply these qualities in various ways outside my studio. I facilitate rituals and ceremonies in the context of baby loss, and in a broader context of unborn dreams. I have a background in education and innovation, guiding change processes in these areas.

 

If you have a specific question, please let me know.